© 2015  www.piotrdabrowka.art.pl
Posłuchaj mp3
"Psalm o chorych nogach" - sł. Tadeusz Nowak, muz. Piotr Dąbrówka
"Piosenka na cztery" - sł. Łukasz Majewski, muz. Piotr Dąbrówka
"Monolog niesłyszących się" - sł. Łukasz Majewski, muz. Piotr Dąbrówka
POLUB NA
(...)Nie byłem przygotowany na to, co mnie spotkało, gdy pierwszy raz usłyszałem Piotra. To było wrażenie
całkowitego zajęcia przestrzeni - zwykle takiej niewiele ważącej, niemal bez przymiotów. Powietrze było aż
gęste i wibrujące. Zajęte emocją, myślą, krzykiem, nawet ciszą, która chwilową pauzą wdzierała się między
takty i utwory. Każdy następny udział w wystąpieniu tego wykonawcy powtarzał tamte odczucia.
Całkowita, do trzewi szczerość, niemal ponadludzka energia, ból i świadomość - takimi słowami określiłbym
dziś to, co może nas dotknąć razem z dźwiękami Piotrowych piosenek. Teksty na ogół własne, ale nie
gardzi Koftą, Leśmianem, Grochowiakiem, Nowakiem. Bywa, że sięga też po repertuar kolegów ze sceny
(np. piosenki Łukasza Majewskiego.) Muzyka też na ogół własna. Gitara - rewelacyjna.                                         
Sposób śpiewania nie do podrobienia. (…)    
                         Tomasz Drachal